Juha Levon blogi Kunnallispoliittisia pohdintoja

Vahva talous luo Helsingin ja Uudenmaan tulevaisuudeen - haavat parantaen

  • Helsingin väestöennuste 2026 asti
    Helsingin väestöennuste 2026 asti

Helsingin 2016 ylijäämä oli lähes 470 M€, Espoon 60M€ ja Vantaan 65 M€: Talouden virkistyminen näkyy siis jo pääkaupungin kuntien taloudessa - toki osa näistä hyvistä tuloksista johtuu rakenteiden muutoksesta. Pääviesti on kuitenkin se, että erityisesti Helsingin talous on hoidettu erinomaisen hyvin koko vaalikauden ja tuottavuustavoitteen mukainen tiukka talousraami on tehnyt työnsä juuri niinkuin suunniteltiinkin. 

Suhdanteen kääntyessä vahva talous onkin erinomainen vipuvarsi kasvun vauhdittamiseen. Koko maan tilannekuva on kuitenkin hyvin erilainen ja pahinta onkin, että kuntatalouden alijäämän ollessa 1 Mrd. euroa koko maassa - tarkoittaa se, että valtakunnallisesti vajetta on muissa kunnissa 1,6 Mrd. euroa. 

Uudenmaan osalta tilanne on mitä mainioin, koska se antaa pelivaraa. Maakuntauudistuksen mukana PK-seudun talous mahdollistaa sekä yksittäisten kaupunkien että koko seudun kehittämisen, vaikka raskasta maakuntauudistusta totetutaan seuraavat vuodet. Tällä on iso merkitys siihen, että näissä Suomen kannalta tärkeissä ja suurimmissa kaupungeissa pystytään kehittämään uusia elinkeinoja, kunatalaisten hyvinvointia sekä ennen kaikkea investoimaan rakentamiseen samalla kun rakennetaan uutta palvelumallia SOTE-sektoriin. Näin ei suinkaan ole koko maassa. Uudellemaalle tämä antaa mahdollisuuden rauhassa säätää mallia koko seudun tarpeiden mukaan. 

Eilin ministeri Risikon ulostuloa kaupunkiseutujen SOTE-palveluiden osalta mahdollistaa ns. rinnakkaisen mallin rakentamisen rauhassa. On nähtävissä, että nyt kiireellä toteutettava SOTE-malli toteutuu parhaimmin, kun organisaatioilla on riittävä aika muuntautua uuden rakenteen muotoon. Tämä tarkoittaisi siis mahdollisuutta kunnallisen palvelutuotannon asteittaiseen muutokseen sen sijaan, että kertarytinällä liikelaitostetaan ja/tai yksityistettäisiin koko rakenne. Ennen kaikkea on varmistettava, että asiakkaiden - potilaiden, vanhusten, perheiden, lasten ja kaikkien kansalaisten palvelutaso ei missään vaiheessa muutosta heikkene. Meillä ei ole yksinkertaisesti varaa siihen. 

Vahva talous, jota PK-seudun suurimmat puolueet ovat pystyneet rakentamaan on loistava mahdollistaja suurten muutosten toteuttamiselle yhtäaikaisesti. Helsingissä toimialojen uudelleen organisointi YHTÄAIKAA SOTE- ja maakuntahallinnon rakentamisen kanssa eivät onnistuisi, jos kaupungin ja päättäjien energia menisi pelkkien tulipalojen ja tyhjän kirstun paikkaamiseen. Tämä täytyy myös ymmärtää - valtion tasolla tehdyt leikkaukset eivät ole siis uhraus vaan mahdollistaja uuden rakenteen ja tuottavamman toimintamallin tiellä. Radikaaliminkin olisi voitu edetä. Nyt toimenpiteet kuitenkin jauhavat jo talouskasvua ja se näkyy erityisesti Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. 

SOTE-palveluiden osalta muutos on tehtävä nyt. Myös Helsingin ikärakenteesta (ks. kuva) on nähtävissä, miksi SOTE-mallin palvelurakenteet on muutettava nyt ja miksi tämä koskee myös Helsinkiä. Helsingin yli 65-vuotiaiden kansalaisten määrä ylittää 100 000 jo 2020-luvulla ja lisäksi tästä yli puolet on jo 75-vuotiaita, joiden palvelutarve on merkittävästi vaativampi kuin nuoremmalla väestöllä. Kun kaupungin talous on kunnossa, pystyy se samanaikaisesti investoimaan SEKÄ nuorten että varttuneempien kansalaistensa tarpeisiin yhtäaikaa maakuntarakenteen pystyttämisen kanssa. Siksi se perustyö, mitä talouden, hallintorakenteen sekä ennen kaikkea toimintakulttuurin muutoksen eteen on Helsingissä tehty tällä vaalikaudella on ollut ensisijaisen tärkeää. Tämän tilanteen saavuttaminen on vaatinut määrätietoista työtä, vaikeita ratkaisuja ja ennen kaikkea päätöksiä. Kun vihaisina huudetaan leikkauksista, olisi samalla hyvä ymärttää miksi ratkaisuja tehdään. Perusviestini on, että talous on pidettävä aina kunnossa, jotta KAIKILLE kansalaisille voidaan tehdä hyvä kaupunki ja kehittää toimiva UUSIMAA. Ja leikkaushaavoilla on tapana parantua - pahimmat haavat paikataan otetaan tarvittaessa kriisihoitoon. Tärkeintä, että meillä on fokus kohdallaan ja osataan tehdä päätöksiä. Tämä kannattaa muistaa uurnilla - koko PK-seudun ja oman kaupungin päättäjiä valittaessa. 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat