Juha Levon blogi Kunnallispoliittisia pohdintoja

Uusi johtamisjärjestelmä tuo business-dynamiikkaa Helsinkiin

Vaikka pormestarivaaleilla luodaan trillerimäistä jännitystä kuntavaaleihin Helsingissä keväällä 2017, on todellinen uudistus kaupunginhallinnossa tapahtumassa neljän toimialan konsernirakenteen luomisella aiemman 31 itsenäisen viraston ja liikelaitoksen hallintohimmelin sijaan. Keskeisintä tässä uudistuksessa on vahvojen toimialojen luominen, hallinnon raja-aitojen madaltaminen, päätöksenteon nopeuttaminen ja poliittisen päätöksenteon virtaviivaistaminen.

Toimiala-mallin mukainen lautakuntarakenne vähentää luottamusmiespaikkoja, vaikka erilaisia jaostoja luodaankin lautakuntien tueksi. Käytännössä tämä tarkoittaa virkamiesvalmistelun ja suoran päätöksenteon merkityksen kasvamista. Lautakuntien käsittelyssä ns. vähemmän tärkeisiin asioihin ei tule riittämään samalla tavalla fokusta kuin aiemmin. Toisaalta ennen kaikkea teknisellä toimialalla pitäisi olla jatkossa vähemmän hidasteita päätöksenteossa, kun sama lautakunta käsittelee kaikki teknisen alueen asiat. Vanhan mallin heikkoutena on nimenomaan ollut siiloutuminen useaan lautakuntaan ja ns. lausuntojen ketjuuntuminen toisiaan hidastavaksi kehäksi.

Toimialauudistus on suuri mahdollisuus, jossa pormestarimalli on pieni sivujuoni. Niinpä esimerkiksi tänään dramatisoidulla Länsimetron miehitysvaihdoksella ei ole merkitystä kokonaisuuteen. http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004885874.html

Konsernirakenne tulee avaamaan onnistuessaan lähes yritysmaailman dynamiikan kunnalliseen päätöksentekoon Helsingissä - samalla kuitenkin säilyttäen polittisen ohjauksen. Toimialat pystyvät itsenäisinä kokonaisuuksina tarjoamaan alansa palvelut yhtenä kokonaisuutena, minkä pitäisi näkyä kaupunkilaisille paremmin integroituina palveluina. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa terveydenhuollon palvelujen ja sosiaalipalvelujen integrointi päiväkodin muuhun arkeen, pitäisi helpottaa sekä perheiden että työntekijöiden tilannetta tuomalla muutkin lapsiperheiden palvelut samoihin arjen kohtaamistilanteisiin.

Teknisellä puolella kaavasuunnittelu ja rakennusluvat, sekä yleiset työt, katutyöt jne. tulevat saman katon alle ja tämän pitäisi parantaa sekä operatiivista toimintaa että helpottaa suunnittelua. Kansalaisille tämä tavoitetilassa näkyisi esim. vähemmän häiritsevinä katutöinä tai nopeammin etenevillä rakennuslupa-prosesseina.

Kaupungin koneistossa on tehty esimerkillistä työtä tämän uudistuksen valmistelussa – henkilöstöä on koulutettu pitkin matkaa esim. MBA-ohjelmissa. Tavoitteena on varmistaa ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön jatkuvuus uuden lehden kääntyessä kaupungin hallintokulttuurissa – oikeastaan nyt luodaan uutta hallintoa ja kulttuuria Helsingin työyhteisöihin. Toimialamallista on siis syytä olla iloissaan – pormestareja ja poliitikkoja tulee ja menee, mutta ammattitaitoinen henkilöstö Suomen suurimman työnantajan (38 000 työntekijää) koneistossa on se todellinen voimavara, joka kaupunkia liikuttaa ja asukkaita palvelee. Sen takia on tärkeää, että työkulttuuri on raikas, uudistuva ja ennen kaikkea tulevaisuuteen katsova – niin rakennetaan yhtä nopeimmin kasvavaa kaupunkia Pohjois-Euroopassa. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat