Juha Levon blogi Kunnallispoliittisia pohdintoja

Sosiaalietuuksien väärinkäyttö ja harmaan talouden lisääntyminen

Viime aikojen ilmiöistä sekä kansallisella että EU:n tasolla, olen ollut huolissani a) sosiaaliturvan väärinkäytöstä ja b) EU:ssa laittomasti oleskelevien henkilöiden paarioitumisesta harmaaksi työvoima-reserviksi. Ensimmäisestä esimerkkejä on varmasti kotimaistakin perää, mutta paperittomien päätyminen amerikkalaiseen tapaan laittomien siirtolaisten harmaaksi työvoimamassaksi on ihmisoikeuksien näkökulmasta erityisen vaarallinen ilmiö ja nämä molemmat asiat liittyvät osin toisiinsa. 

Suomessa kansallisen tulorekisterin rakentaminen sekä toivottavasti perustulo-mallien (ml. perustili) eteneminen saattavat vähentää kiusausta ja mahdollisuutta sosiaaliturvan väärinkäyttöön ja toisaalta ansiotulojen pimittämiseen. Harmaan talouden vähentäminen ja toisaalta perusteettomien sosiaalietuuksien maksamisen ennalta ehkäisy helpottuvat kun kansallinen tulorekisteri saadaan aikaiseksi - tähän tosin tulee menemään vielä useampi vuosi ja aikaisintaan 2020 alkaa se toimintamallina näyttämään kynsiään. Toivonkin, että mallilla saadaan sekä sosiaaliturvan perusteet oikeammalle tasolle kuin nyt ja ennen kaikkea tulokertymän ja tulo-tietojen välittyminen eri viranomaisten kesken sujuvaksi, jolloin ei viranomaisten ole pakko pelkästään luottaa kansalaisen omiin ilmoituksiin tuloistaan. 

Samalla soisin perustulomallien vähentävän tarvetta ns. edestakaisiin tulonsiirtoihin, jossa kansalaisten eri rahapuroista siirrellään usein jälkijättöisillä prosesseilla maksuja eri taskuihin (mm. lähiaikoina otsikoissa olleet Tampereen päivähoitomaksujen lisäperinnät) ja aiheutetaan kannustinloukkuja työn vastaanottamiselle. Samalla toki vähennetään viranomaisten prosesseja ja toimistotyötä kun päätöksiä ja maksuja ei tarvitse jälkikäteen korjailla. 

Edellä mainituilla toimilla todennäköisesti saavutetaan tehoa kansalaisten ja viranomaisten väliseen toimintaan silloin kun nämä ovat kirjoilla ja verovelvollisina Suomessa. Entäpä paperittomat? Miten vältetään se tilanne, että meille muodostuu merkittävä paperittomien työmarkkina-joukko, jotka virallisesti olevat koko systeemin ulkopuolella? Tämä on sekä turvallisuus- että ihmisoikeusasia. Lainsuojattomassa asemassa olevat muodostavat potentiaalisesti riistettävän joukon, joka olosuhteiden pakosta joutuu ottamaan mitä tahansa työtä vastaan eikä voi olettaa saati edes tuntea oikeuksiensa toteutumista työlakien ja sosiaaliturvan suhteen. Harmaa markkina aiheuttaa aina sekä rikollisuutta työn hyödyntäjien osalta että väkivallan uhkaa sekä riistäjien että riistettävien suhteen. Kun aletaan puhua tuhansista paperittomista Suomessa, kuplinta pinnan alla alkaa näkymään kadulla ja lööpeissä. En halua tätä ilmiötä Suomeen enkä EU:hun (jossa se on valitettavasti jo hyvin laaja).

 

Miten harmaan työvoima-joukon ja paperittomien lainsuojattomien paarialuokan syntyminen on estettävissä - olemme mielestäni erittäin pahasti myöhässä tämän problematiikan ratkaisemisessa sekä Suomessa että EU:ssa. Ja tämä tie antaa tilaa ns. pahanlaatuisen populisimin nousulle - ratkaisu ei ole lähettää esim. 3 miljoonaa ihmistä jonnekin, jossa joskus on ollut heidän synnyinpaikkansa - jos sitä edes tiedetään. Huolestuttaa. 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat